Познавательное

 • Веселый развод

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ І ВТРАТИ ВІД ТЕХНІЧНО НЕМИНУЧОГО БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

  “Вісник податкової служби України”

  N 22, від 15 червня 2009 р.

  Юрій Граковський

  Аудитор

  Під час виробництва продукції на будь-якому...


Современное

 • Бесплатные земли многодетным семьям

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ І ВТРАТИ ВІД ТЕХНІЧНО НЕМИНУЧОГО БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

  “Вісник податкової служби України”

  N 22, від 15 червня 2009 р.

  Юрій Граковський

  Аудитор

  Під час виробництва продукції на будь-якому підприємстві відбуваються процеси фізико-хімічного перетворення вихідних сировини, матеріалів, напівфабрикатів у...


 • Брак льва и овна

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ І ВТРАТИ ВІД ТЕХНІЧНО НЕМИНУЧОГО БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

  “Вісник податкової служби України”

  N 22, від 15 червня 2009 р.

  Юрій Граковський

  Аудитор

  Під час виробництва продукції на будь-якому підприємстві відбуваються процеси фізико-хімічного перетворення вихідних сировини, матеріалів, напівфабрикатів у...


 • Брак с французом документы

  Акт о списании товаров

  Акт о списании товаров (форма ТОРГ-16) служит для оформления возникающей по различным причинам пoрчи, потери качества товаров (товарно-материальных ценностей), которые не подлежат дальнейшей реализации.

  Документ составляется в трех экземплярах. Акт списания подписывается членами...


Новое

 • Возникновение брака

  ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ І ВТРАТИ ВІД ТЕХНІЧНО НЕМИНУЧОГО БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

  “Вісник податкової служби України”

  N 22, від 15 червня 2009 р.

  Юрій Граковський

  Аудитор

  Під час виробництва продукції на будь-якому...


Акт на списание брака

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВТРАТИ І ВТРАТИ ВІД ТЕХНІЧНО НЕМИНУЧОГО БРАКУ НА ВИРОБНИЦТВІ

“Вісник податкової служби України”

N 22, від 15 червня 2009 р.

Юрій Граковський

Аудитор

Під час виробництва продукції на будь-якому підприємстві відбуваються процеси фізико-хімічного перетворення вихідних сировини, матеріалів, напівфабрикатів у готову продукцію. Такі перетворення неминуче призводять до невідповідності окремих фізико-хімічних властивостей використовуваних вхідних продуктів вимогам виробництва і невідповідності випущених готових виробів установленим стандартам у зв'язку з недосконалістю технологічного устаткування й вимірювальної техніки.

У результаті виникають технологічні втрати, тобто английские пословицы о семье, пов'язані безпосередньо з технологічними процесами виготовлення продукції або її комплектуючих. До них належать і втрати внаслідок технічно неминучого браку, тобто зумовленого специфікою виробництва.

Кожне підприємство своїми внутрішніми документами (накази, розпорядження) установлює нормативи технологічних втрат. Ці нормативи також закріплюються в технологічних картах, кошторисах технологічного процесу та іншій документації, що не має уніфікованої форми.

Складати ці документи повинні фахівці, які контролюють технологічний процес та уповноважені на розроблення нормативів керівництвом підприємства. Зрозуміло, не можна при цьому забувати про те, що будь-які витрати повинні бути економічно обгрунтованими. Тому під час розроблення нормативів потрібно керуватися реальною величиною втрат, зумовленою технологічними особливостями виробництва й транспортування. Щоб установити нормативи утворення технологічних втрат, можна скористатися галузевими нормативними актами, розрахунками й результатами досліджень технологічних служб підприємства або іншими лімітами, що акт на списание брака хід технологічного процесу. Доцільно застосовувати різні уніфіковані довідкові матеріали за питомими показниками утворення основних видів відходів виробництва й споживання, видані галузевими відомствами.

Для організації обліку технологічних втрат і втрат від технічно неминучого браку підприємство розробляє класифікатори виготовлених виробів з переліком операцій, за якими передбачено технологічні втрати й плановий брак. Зазначені в класифікаторах шифри технологічних втрат і втрат через неминучий брак проставляються в первинних документах (маршрутних картах, актах про брак, супровідних листах тощо).

Технологічні втрати оцінюються за прямими витратами згідно з чинними на початок поточного місяця нормативними калькуляціями, за акт на списание брака статтями калькулювання:

сировина й матеріали;

покупні напівфабрикати й комплектуючі вироби, роботи й послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій (включаючи операції, на яких виявлено технологічні втрати);

основна заробітна плата робітників;

додаткова заробітна плата робітників;

відрахування на соціальні заходи.

Відповідно до п. 14 ПБО 16, затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. N 318 (зі змінами та доповненнями), неминучі технологічні втрати через брак включаються до складу виробничої собівартості як інші прямі витрати і складаються з вартості остаточно забракованої внаслідок технологічних втрат продукції (вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, і витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.

У бухгалтерському обліку втрати від браку на виробництві у вигляді витрат за остаточно забракованою продукцією, напівфабрикатів, вузлів, а також витрат, пов'язаних з виправленням браку, відображаються згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. N 291 (зі змінами та доповненнями), на рахунку 24 «Брак у виробництві». На думку автора, оскільки втрати від технічно неминучого браку й технологічні втрати мають однакове походження, цей рахунок можна використовувати й для обліку технологічних втрат.

За дебетом цього рахунку відображаються:

сума технологічних втрат, що виникли, і втрат від технічно неминучого браку;

витрати на виправлення браку (що включають як матеріальні витрати, так і заробітну плату й відрахування на соціальне страхування робітників, зайнятих виправленням браку).

За кредитом рахунку 24 відображаються:

суми, що включаються до складу витрат на виробництво як технологічні втрати і втрати від технічно неминучого браку;

суми, на які зменшуються вищезазначені втрати (вартість відходів від забракованої продукції або реалізації її за зниженими цінами, суми відшкодувань вартості неякісних матеріалів і напівфабрикатів, отриманих від постачальників).

При документальному оформленні технологічних втрат і втрат від технічно неминучого браку підприємства мають право використовувати форми, розроблені безпосередньо на підприємстві та закріплені наказом про облікову політику. Головною загальною вимогою до цих документів є те, що вони повинні відповідати нормам ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. N 996-XIV (зі змінами та доповненнями), тобто включати такі обов'язкові реквізити:

назву документа (форми);

дату й місце складання;

назву підприємства;

зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру;

підписи осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Правильне й кваліфіковане з економічної й технічної точки зору документальне оформлення операцій, пов'язаних з технологічними втратами й технічно неминучим браком, допоможе уникнути проблем під час перевірок органами ДПС. Ці витрати включаються до складу валових витрат згідно зі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. N 334/94-ВР (узі змінами та доповненнями, за текстом – Закон N 334/94-ВР), оскільки вони пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці. Однак при цьому завжди слід пам'ятати, що такі витрати (втім, як усі інші, що зменшують оподатковуваний прибуток) відповідно до пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону N 334/94-ВР повинні бути документально підтверджені. Такими документами є:

класифікатори виробів з переліком операцій, де передбачено технологічні втрати й плановий брак;

затверджені брак в беларуси підприємстві норми втрат (технологічних і від технічно неминучого браку) з посиланням на документ, на підставі якого ці норми розраховано;

акт про брак або втрати, складений технічною службою підприємства (відділ технічного контролю або ін.)

Водночас слід зазначити, що до складу валових витрат вартість втрат включається лише в разі, якщо нормативними актами встановлено нормативи втрат матеріалів, запасів при виробництві продукції (лист ДПА України «Про оподаткування витрат на проведення передпродажних і рекламних заходів» від 08.12.2005 р. N 12060/6/15-0316). В іншому випадку, якщо нормативи втрат не встановлено, додаткові витрати на виправлення наднормативного браку, не пов'язані з господарською діяльністю, не включаються до складу валових витрат (лист ДПА України «Про включення до валових витрат на виправлення браку і на професійну підготовку» від 03.10.2007 р. N 4819/г/15-0214). Тобто у разі наднормативних втрат запасів, вартість яких було раніше включено до складу валових витрат, підприємство повинно таку вартість виключити зі складу валових витрат, а також виключити суму ПДВ за такими запасами, яку раніше було включено до складу податкового кредиту.

Читайте далее:

КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев ...

Оставить комментарий


Популярное

 • Виды браков в россии

  Акт о списании товаров

  Акт о списании товаров (форма ТОРГ-16) служит для оформления возникающей по различным причинам пoрчи, потери качества товаров (товарно-материальных ценностей), которые не подлежат дальнейшей реализации.

  Документ составляется в трех экземплярах. Акт списания подписывается членами...

 • Архив загса ленинского района

  Акт о списании товаров

  Акт о списании товаров (форма ТОРГ-16) служит для оформления возникающей по различным причинам пoрчи, потери качества товаров (товарно-материальных ценностей), которые не подлежат дальнейшей реализации.

  Документ составляется в трех экземплярах. Акт списания подписывается членами...

 • Брак телец и стрелец

  Акт о списании товаров

  Акт о списании товаров (форма ТОРГ-16) служит для оформления возникающей по различным причинам пoрчи, потери качества товаров (товарно-материальных ценностей), которые не подлежат дальнейшей реализации.

  Документ составляется в трех экземплярах. Акт списания подписывается членами...

Подписка на статьи

Интересное

 • Биология пчелиной семьи

  Акт о списании товаров

  Акт о списании товаров (форма ТОРГ-16) служит для оформления возникающей по различным...